TJENESTER

TAKSTER OG RAPPORTER

 

TILSTANDSRAPPORT NS 3600

TILSTANDSRAPPORTEN NS 3600 BESKRIVER BYGNINGSDELER OG ROM ETTER KRAVENE I FORSKRIFTEN. RAPPORTEN BESKRIVER SYNLIGE SKADER/AVVIK ELLER SYMPTOMER PÅ SKADER/AVVIK PÅ BOLIGEN. DEN BYGNINGSSAKKYNDIGE VURDERER BOLIGEN UT FRA HVA SOM KAN FORVENTES AV EN BYGNING PÅ SAMME ALDER OG TYPE. VURDERINGEN GJØRES MOT HVORDAN DET VAR VANLIG Å BYGGE OG REGLER SOM GJALDT DA BOLIGEN BLE OPPFØRT. FORHOLD SOM ER VANLIGE FOR BYGNINGENS ALDER, SLIK SOM SLITASJE ETTER NORMAL BRUK, REGNES IKKE SOM AVVIK.

TILSTANDEN VURDERES MED ULIKE TILSTANDSGRADER I EN SKALA FRA 0 TIL 3, HVOR TILSTANDSGRAD 3 BESKRIVER STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK. NÅR DEN BYGNINGSSAKKYNDIGE VELGER TILSTANDSGRAD, BASERES VURDERINGEN PÅ FASTE KRITERIER SOM FØLGER AV GJELDENDE BRANSJESTANDARD FOR «TEKNISK TILSTANDSANALYSE VED OMSETNING AV BOLIG» OG «FORSKRIFT TIL AVHENDINGSLOVA».

FOR BYGNINGSDELER SOM ER GITT TILSTANDSGRAD 2 ELLER 3, HVOR DET ER PÅREGNELIG MED TILTAK, SETTES ET KOSTNADSANSLAG FOR UTBEDRING.

 

VERDI- OG LÅNETAKST:

VED EN VERDITAKST LAGER TAKSTMANNEN EN RAPPORT ETTER BEFARING OG OPPMÅLING AV BOLIGEN. OGSÅ SLIKE TAKSTER INNEHOLDER EN TEKNISK BESKRIVELSE OG ANGIVELSE AV VEDLIKEHOLDSBEHOV, MEN UTEN DE GRUNDIGE UNDERSØKELSENE SOM KJENNETEGNER EN BOLIGSALGSRAPPORT.
NÅR VERDIEN BEREGNES VURDERER TAKSTMANNEN OGSÅ FORHOLD SOM BELIGGENHET, UTSIKT, SOLFORHOLD, KOMMUNIKASJON SAMT NÆRHET TIL BUTIKKER OG BARNESKOLE.

 

VERDIVURDERING (FORENKLET TAKST):

VERDIVURDERINGEN VIL INNEHOLDE DE VIKTIGSTE OPPLYSNINGER OM EN EIENDOM/BOLIG, OG GIR I ENKELTE TILFELLER GODT NOK GRUNNLAG TIL AT LÅNEINSTITUSJONER KAN FORETA NØDVENDIG VURDERINGER FOR LÅN. IKKE ALLE LÅNEINSTITUSJONER AKSEPTERER VERDIVURDERING, MEN ENKELTE GJØR DET.
VERDIVURDERING OPPLYSER TIL SLUTT HVILKEN MARKEDSVERDI BOLIGEN ER VURDERT TIL.

 

TOMTETAKSTER:

TAKSERING AV BOLIGTOMTER, GJELDER UBEBYGD TOMTEAREAL.

 

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM:

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM ER EN TILSTANDSBESKRIVELSE UTFØRT IHT. NTFS REGLER OG NS3424/NS3451 MED REGISTRERINGSNIVÅ 1. RAPPORTEN ER UTARBEIDET FOR VURDERING AV VÅTROM OG I UTGANGSPUNKTET IKKE FOR ØVRIGE FORHOLD I BOLIGEN. RAPPORTEN EGNER SEG DERMED IKKE SOM RAPPORT I FORBINDELSE MED BOLIGSALG/EIERSKIFTE PÅ SAMME MÅTE SOM TILSTANDSRAPPORT BOLIG MED AREALMÅLING.

 

REKLAMASJONSRAPPORT:

EN REKLAMASJONSRAPPORT ER I PRINSIPPET EN TILSTANDSRAPPORT, MEN HVOR OPPDRAGET ER Å VURDERE FORHOLD DET KLAGES PÅ NÅR EN EIENDOM SKIFTER EIER.
TAKSTMANNEN GJØR EN BEFARING PÅ STEDET, OG VURDERER I TILLEGG TILGJENGELIG TEKNISK DOKUMENTASJON. DE JURIDISKE SIDENE AV SAKEN VURDERES IKKE. ØKONOMISKE KONSEKVENSER BEREGNES UT FRA KOSTNADER VED UTBEDRING TIL REFERANSENIVÅET, DERSOM ET NEGATIVT AVVIK BLIR PÅVIST.

 

VÅTROMS SKADER:

VURDERING AV UTFØRTE ARBEIDER PÅ VÅTROM. VI ER GODKJENT TAKSTBEDRIFT ETTER BYGGE BRANSJENS VÅTROMS NORM (BVN), OG KAN UTFØRE VURDERING AV UTFØRTE VÅTROMS ARBEIDER.

 

FORHÅNDSTAKST:

MENS EN VERDITAKST BESKRIVER DAGENS MARKEDSVERDI, ANGIR FORHÅNDSTAKSTEN EN FREMTIDIG VERDI PÅ EIENDOMMEN. DENNE VERDIEN BASERER SEG PÅ BESTEMTE TILTAK. TYPISKE EKSEMPLER ER BYGGING AV ET HUS, DELING AV TOMTEN, SEKSJONERING SAMT TINGLYSING AV AVTALER OG SERVITUTTER.

DERSOM TILTAKET BLIR GJENNOMFØRT SOM FORUTSATT, KAN FORHÅNDSTAKSTEN NORMALT KONVERTERES TIL EN VERDITAKST.

 

BYGGELÅNSOPPFØLGING:

BYGGELÅNSOPPFØLGING ER EN OPPDRAGSTYPE DER TAKSTMANNEN BESIKTIGER BYGGEPLASSEN FOR Å VURDERE OM FREMDRIFTEN PÅ DE KONTRAKTSMESSIGE BYGGEARBEIDENE ER I RUTE I FORHOLD TIL BETALINGSPLANEN MOT UTBYGGER.

 

OVERTAGELSE AV NY BOLIG SAMT FORHÅNDSBEFARING:

VED OVERTAGELSE AV BOLIG AKSEPTERER DU BOLIGEN SLIK DEN ER LEVERT. DET ER DERFOR LURT Å HA MED EN TAKSTMANN FØR OVERTAGELSE FOR Å VÆRE SIKKER PÅ EGNE INTERESSER BLIR IVARETATT, OG AT VIKTIGE ELEMENT IKKE BLIR OVERSETT. VI SER PÅ FAKTORER SOM GRUNNLAG FOR GARANTIER, KOMPENSASJONER ELLER ERSTATNINGER. VI SER OGSÅ PÅ BEFARINGER, OVERTAGELSESFORRETNINGER (BEFARINGER), ETTÅRSBEFARINGER OG KAN VÆRE MED PÅ VISNINGER.

 

HJELP OG BISTAND VED KJØP AV BRUKT ELLER NY BOLIG- VÆRE MED PÅ VISNING

 

TILSTANDSGRADER:

DET BENYTTES ”TILSTANDSGRADER” FOR Å ANGI EVENTUELLE BYGGTEKNISKE TILSTANDSSVEKKELSER. DERSOM INFORMASJON OM ROM ELLER BYGNINGSDELER ER GITT TILSTANDSGRAD TG2, TG3 ELLER TGIU ER DETTE ANGITT I RAPPORTSAMMENDRAGET. DET GJØR DET ENKELT FOR DEG Å RASKT FÅ OVERSIKT OVER DE VIKTIGSTE FORHOLDENE VED BOLIGEN. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER ER GITT I HOVEDRAPPORTEN.

 

boligsalgsrappor

 

 

PLANTEGNINGER

SOM ET SUPPLEMENT KAN NORGES TAKST AS TILBY PLANTEGNINGER.

DET GJELDER ENEBOLIGER, REKKEHUS OG LEILIGHETER.

PLANTEGNINGER LEVERES I JPG OG PDF FORMAT.

PLANTEGNINGEN ER KUN EN ILLUSTRASJON AV BOLIGEN, OG KAN DERFOR IKKE BRUKES TIL OPPMÅLING.

unnamed

 

KONSULENTBISTAND

Konsulentbistand. Vi utfører diverse innenfor bolig, eiendom og salg kontakt oss for mer informasjon.

 

SØK ETTER ENERGILEKKASJE MED VARMESØKENDE KAMERA FRA FLIR

Kameraet viser den levende infrarøde bilder, slik at du kan se boligen eller boligdelen fra en termisk perspektiv. Kameraet gir deg mulighet til å oppdage varmeenergi, slik at du kan «se» og måle temperaturvariasjoner i bygningskonstruksjoner, yttervegger, vinduer, dører, elektriske anlegg, varmekabler, kjølerom, etc. Kameraet gir deg muligheten til å se mer detaljert, måle mindre komponenter på lenger avstand. Ta kontakt så ser vi om vi kan få hjulpet deg.

PRISER ETTER AVTALE.

20180110T180453-smaller

 

NOE ANNET DU LURER PÅ

FUKTSJEKK MED FUKTINDIKATOR.

OPPMÅLING AV BOLIGER.

FORENKLET ENERGIMERKING AV BOLIGER.

FRITIDSEIENDOMMER/HYTTER.

 

GÅ INN PÅ «KONTAKT OSS» OPPE TIL HØYRE OG SEND OSS EN KORT E-POST ELLER 

RING OSS PÅ: 67 92 20 00